REKLAMACJE I ZWROTY

W SERWISIE INTERNETOWYM https://orangechip.pl

Regulamin zwrotów dla sklepu online

Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad i warunków dokonywania zwrotów zakupionych produktów w naszym sklepie internetowym.

Prawo do zwrotu
2.1. Klienci naszego sklepu internetowego mają prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.

Procedura zwrotu
3.1. Aby dokonać zwrotu, klient powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta drogą elektroniczną pod adresem sklep@orangechip.pl w celu zgłoszenia swojego zamiaru zwrotu.

3.2. Po otrzymaniu zgłoszenia zwrotu, klient otrzyma od nas instrukcje dotyczące dalszej procedury zwrotu oraz formularz zwrotu, który należy wypełnić i dołączyć do przesyłki zwrotnej.

3.3. Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów oraz wszystkimi dołączonymi dokumentami (np. faktura, karta gwarancyjna itp.).

3.4. Koszty zwrotu produktu ponosi klient.

Termin zwrotu środków
4.1. Po otrzymaniu zwrotu i sprawdzeniu stanu produktu, zwrócimy klientowi pełną kwotę za zakupiony produkt, włączając w to koszty dostawy, jeśli takie zostały poniesione przez klienta przy zakupie.

4.2. Zwrot środków zostanie dokonany na konto klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu zgodnie z instrukcjami, przesłanymi przez nasz dział obsługi klienta.

Wyjątki
5.1. Niektóre produkty mogą być wyłączone z prawa do zwrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład produkty o charakterze higienicznym, dostosowane indywidualnie do klienta lub o ograniczonej daty ważności.

Reklamacje
6.1. Jeśli produkt jest wadliwy lub niezgodny z umową, klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z odrębnym regulaminem reklamacji dostępnym na naszej stronie internetowej.

Ochrona danych osobowych
7.1. Dane osobowe klienta przekazywane w związku z procedurą zwrotu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe
8.1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, a każda zmiana będzie publikowana na naszej stronie internetowej.

8.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa polskiego, a właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby naszej firmy.

8.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 25.09.2020r. i obowiązuje od tej daty.

Proszę pamiętać, że powyższy regulamin to tylko przykład i powinien być dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań Państwa sklepu internetowego oraz obowiązujących przepisów prawa w danym regionie. Przed jego wdrożeniem zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. regulaminów.