BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Bezpieczeństwo w biznesie

Tworzymy zespół ludzi którzy swoje doświadczenie zdobywali latami w instytucjach państwowych zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy szkoleniowcami z wyboru i z pasji z którą chcemy dzielić się z naszymi klientami.

Szkolenia

Tworzymy zespół ludzi którzy swoje doświadczenie zdobywali latami w instytucjach państwowych zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy szkoleniowcami z wyboru i z pasji z którą chcemy dzielić się z naszymi klientami.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu działań operacyjnych zarezerwowanych do tej pory jedynie dla służb mundurowych i specjalnych wychodzimy z ofertą, którą możemy dopasować do aktualnych potrzeb zarówno osób prywatnych jak i firm.W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć szkolenia z zakresu zaawansowanej techniki inwigilacyjnej jak również kontrobserwacji i ich skutecznym wykrywaniu oraz przeciwdziałaniu.

Zdobyta wiedza może skutecznie pomóc w bieżącym funkcjonowaniu w świecie pełnym intryg, zawiści, kłamstw i przestępstw gospodarczych.Z uwagi na bardzo wrażliwą materię w celu przygotowania spersonalizowanej oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

Usługi detektywistyczne

ORANGECHIP.PL Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750616 oraz na podstawie wpisu do działalności regulowanej MSWiA w zakresie usług detektywistycznych o numerze RD-72/2019. Posiada licencję na usługi detektywistyczne numer 0007109. Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Doradztwo

Szkolenia

Tworzymy zespół ludzi którzy swoje doświadczenie zdobywali latami w instytucjach państwowych zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy szkoleniowcami z wyboru i z pasji z którą chcemy dzielić się z naszymi klientami.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu działań operacyjnych zarezerwowanych do tej pory jedynie dla służb mundurowych i specjalnych wychodzimy z ofertą, którą możemy dopasować do aktualnych potrzeb zarówno osób prywatnych jak i firm.W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć szkolenia z zakresu zaawansowanej techniki inwigilacyjnej jak również kontrobserwacji i ich skutecznym wykrywaniu oraz przeciwdziałaniu.

Zdobyta wiedza może skutecznie pomóc w bieżącym funkcjonowaniu w świecie pełnym intryg, zawiści, kłamstw i przestępstw gospodarczych.Z uwagi na bardzo wrażliwą materię w celu przygotowania spersonalizowanej oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

Doradztwo

Usługi detektywistyczne

ORANGECHIP.PL Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750616 oraz na podstawie wpisu do działalności regulowanej MSWiA w zakresie usług detektywistycznych o numerze RD-72/2019. Posiada licencję na usługi detektywistyczne numer 0007109. Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

KONTAKT

KONTAKT

OrangeChip.pl Sp. z o.o.

OrangeChip.pl Sp. z o.o.

ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa

OrangeChip.pl Sp. z o.o.

OrangeChip.pl Sp. z o.o.

ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa

97 Transitions Demos: