REKLAMACJE SKLEPU

W SERWISIE INTERNETOWYM https://orangechip.pl

Regulamin Sklepu Internetowego OrangeChip.pl Sp. z o.o.

Data wprowadzenia w życie: [25.09.2020r.]

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym OrangeChip.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000750616, NIP: 7010868330.

1.2. Sklep internetowy OrangeChip.pl Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów i usług na terytorium Polski.

1.3. Korzystanie z naszego sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.OrangeChip.pl.

2.2. Zamówienie jest skuteczne, gdy zostaje potwierdzone przez OrangeChip.pl Sp. z o.o. poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail.

2.3. OrangeChip.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub innych ważnych przyczyn.

Ceny i płatności

3.1. Ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu OrangeChip.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.

3.2. Płatności za zakupy można dokonywać przy użyciu dostępnych na stronie internetowej sklepu OrangeChip.pl metod płatności.

3.3. Klient otrzyma fakturę lub paragon (jeśli wymagane przez obowiązujące przepisy) wraz z dostarczanym zamówieniem.

Dostawa

4.1. Koszty dostawy i czas dostawy są określone w trakcie procesu składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz miejsca docelowego.

4.2. OrangeChip.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty w ustalonym terminie. W przypadku opóźnienia klient zostanie poinformowany o nowym terminie dostawy.

Prawo do odstąpienia od umowy

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podawania przyczyny.

5.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować OrangeChip.pl Sp. z o.o. o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez e-mail na adres [adres e-mail].

5.3. Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów oraz wszystkimi dołączonymi dokumentami (np. faktura, karta gwarancyjna itp.).

5.4. Koszty zwrotu produktu ponosi klient.

Reklamacje

6.1. W przypadku wad produktu klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z odrębnym regulaminem reklamacji dostępnym na stronie internetowej OrangeChip.pl

Ochrona danych osobowych

7.1. Dane osobowe klienta przekazywane w związku z zakupami będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 25.09.2020 i obowiązuje od tej daty.

8.2. OrangeChip.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu OrangeChip.pl

8.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa polskiego, a właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby OrangeChip.pl Sp. z o.o.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupów w sklepie OrangeChip.pl Sp. z o.o.