OUTSOURCING FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa

Rosnące wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji oraz rosnący popyt na usługi bezpieczeństwa stawiają przed organizacjami duże wyzwania w tym obszarze.
Outsourcing funkcji bezpieczeństwa polega na powierzeniu niektórych zadań konsultantom zewnętrznym, którzy mogą te czynności wykonać szybciej, taniej i efektywniej. Outsourcing funkcji bezpieczeństwa pozwala na korzystanie z najbardziej optymalnych rozwiązań.

Najważniejszymi zaletami korzystania z outsourcingu są:
• znaczna redukcja i kontrola wydatków,
• możliwość korzystania z usług najwyższej jakości i zasobów, które wcześniej nie były osiągalne,
• możliwość skierowania własnego personelu i zasobów do innych zadań,
• profesjonalne przygotowanie do audytów,
• reprezentowanie organizacji wobec jednostek zewnętrznych.

Nasi eksperci mogą pełnić lub wspierać następujące role:

Audytor wewnętrzny, który przeprowadzi ocenę wybranych obszarów firmy, wskaże potencjalne ryzyka i podpowie, jak udoskonalić procesy zarządzania w firmie.
• Audytor systemów bezpieczeństwa, który dokona oceny procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodność z polityką bezpieczeństwa, ustawą o ochronie danych osobowych itp. oraz oceni plany ciągłości działania i plany awaryjne; może również wykonać specjalistyczny audyt bezpieczeństwa.
• Ekspert bezpieczeństwa informacji, który zorganizuje procesy zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania, pomoże w spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i przygotuje do audytu GIODO; poprowadzi bieżące sprawy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
• Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz prawidłowe przygotowanie do audytów zewnętrznych. Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. systemu zarządzania nasi konsultanci są w pełni odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji klienta, w tym za wyniki realizowanych audytów zewnętrznych.

Whistleblower

..................