DORADZTWO BIZNESOWE

Audyt Bezpieczeństwa

- analiza dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa w firmie
- ocena bezpieczeństwa,
- szacowanie dotychczas przyjętych rozwiązań ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń,
- wskazanie koniecznych działań podnoszących poziom bezpieczeństwa w firmie
- zakres szczegółowego audytu z zakresu bezpieczeństwa każdorazowo uzgadniany jest indywidualnie w oparciu o specyfikę funkcjonowania firmy, obszarów działania oraz potencjalnych zagrożeń.

Zarządzanie Kryzysowe

- prewencja, monitoring, przewidywanie zdarzeń o charakterze kryzysowym
- opracowanie scenariuszy działań
- przygotowanie na sytuacje kryzysowa,
- minimalizowanie skutków wystąpienia zagrożeń kryzysowych
- wypracowanie działań naprawczych, wdrożenie rekomendacji
- Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan), sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe