KARTA ZABEZPIECZAJĄCA

PIENIĄDZE I DANE

KARTA ZABEZPIECZAJĄCA

PIENIĄDZE I DANE

Aktywna ochrona kart*:

  • Płatniczych
  • Identyfikacyjnych
  • Dostępowych
  • Nowych dowodów osobistych

*w częstotliwości 13,56 MHz

Wymiary: 85,60 mm x 53,98 mm
Grubość: 0,810 mm
Materiał: PVC

Aktywna ochrona kart*:

  • Płatniczych
  • Identyfikacyjnych
  • Dostępowych
  • Nowych dowodów osobistych

*w częstotliwości 13,56 MHz

Wymiary: 85,60 mm x 53,98 mm
Grubość: 0,810 mm, Materiał: PVC

Budowa:

Sercem RFID BlockerChip jest zaprojektowany przez polskich inżynierów innowacyjny, niskomocowy chip RF. Jest to jedyny taki produkt na świecie, posiadający najwyższe parametry przy najcieńszym wymiarze karty, jej grubość to zaledwie 0,81 mm
Zasilając się energią odzyskaną z wykrytego pola elektromagnetycznego generuje on aktywną sekwencję zakłócającą. Uniemożliwia ona odczyt danych z kart znajdujących się w pobliżu.

Działanie:

RFID BlockerChip działa w szerokiej rozpiętości natężenia NFC od ledwo wykrywalnych do bardzo silnych. Dzięki temu zapewnia ochronę w bardzo dużym zakresie odległości, a także w różnych ułożeniach względem innych kart oraz czytnika.

Nasz produkt jest krokiem milowym w stosunku do wszystkich innych rozwiązań na rynku, które opierają swoją skuteczność jedynie o materiał ekranujący – folię, która odcina możliwość komunikowania w bardzo ograniczonym zakresie, daje jedynie ochronę pasywną, a nie aktywną jak RFID BlockerChip.

Budowa:

Sercem RFID BlockerChip jest zaprojektowany przez polskich inżynierów innowacyjny, niskomocowy chip RF. Jest to jedyny taki produkt na świecie, posiadający najwyższe parametry przy najcieńszym wymiarze karty, jej grubość to zaledwie 0,81 mm
Zasilając się energią odzyskaną z wykrytego pola elektromagnetycznego generuje on aktywną sekwencję zakłócającą. Uniemożliwia ona odczyt danych z kart znajdujących się z pobliżu.

Działanie:

RFID BlockerChip działa w szerokiej rozpiętości natężenia NFC od ledwo wykrywalnych do bardzo silnych. Dzięki temu zapewnia ochronę w bardzo dużym zakresie odległości, a także w różnych ułożeniach względem innych kart oraz czytnika.

Nasz produkt jest krokiem milowym w stosunku do wszystkich innych rozwiązań na rynku, które opierają swoją skuteczność jedynie o materiał ekranujący – folię, która odcina możliwość komunikowania w bardzo ograniczonym zakresie, daje jedynie ochronę pasywną, a nie aktywną jak RFID BlockerChip.

Specyfikacja:

płk dr Piotr Potejko – doktor nauk humanistycznych (2003), prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2009-2012 adiunkt Katedry Kryminalistyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany również ze służbami specjalnymi, wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds. organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Uczestnik specjalistycznych kursów „First Responder Negotiations”, „Concepts for Commanders”, „Explosive Self Defence System”, On strategic communications for POL Senior Officials” STRATCOM COE”. Absolwent szkoły kryminalistyki Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Akademii Policji Federalnej Lubeka w zakresie współpracy międzynarodowej i przestępczości transgranicznej oraz FBI w zakresie przestępczości.

Członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce. Współkierujący wieloma projektami naukowym krajowymi i zagranicznym w tym: „Projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczący specyfiki metod kryminalistyki w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego”, „W kierunku bardziej efektywnej walki z zorganizowaną przestępczością azjatycką godzącą w ekonomiczne interesy Unii Europejskiej” czy „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Współautor nowelizacji Ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. W latach 2004-2009 przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wieloletni wykładowca-ekspert w zakresie bezpieczeństwa Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Uczestnik Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008-2019 wygłaszał referaty m.in. w Tallinie, Madrycie, Ceucie. Wyróżniony nagrodą zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Pedagogika Specjalna. Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W trakcie pracy zawodowej specjalizował się dodatkowo w zarządzaniu jakością w administracji oraz wdrażaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Jako doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce zapewniał zarządowi i klientom Deloitte Polska interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Specyfikacja:

płk dr Piotr Potejko – doktor nauk humanistycznych (2003), prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2009-2012 adiunkt Katedry Kryminalistyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany również ze służbami specjalnymi, wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds. organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Uczestnik specjalistycznych kursów „First Responder Negotiations”, „Concepts for Commanders”, „Explosive Self Defence System”, On strategic communications for POL Senior Officials” STRATCOM COE”. Absolwent szkoły kryminalistyki Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Akademii Policji Federalnej Lubeka w zakresie współpracy międzynarodowej i przestępczości transgranicznej oraz FBI w zakresie przestępczości.

Członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce. Współkierujący wieloma projektami naukowym krajowymi i zagranicznym w tym: „Projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczący specyfiki metod kryminalistyki w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego”, „W kierunku bardziej efektywnej walki z zorganizowaną przestępczością azjatycką godzącą w ekonomiczne interesy Unii Europejskiej” czy „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Współautor nowelizacji Ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. W latach 2004-2009 przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wieloletni wykładowca-ekspert w zakresie bezpieczeństwa Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Uczestnik Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008-2019 wygłaszał referaty m.in. w Tallinie, Madrycie, Ceucie. Wyróżniony nagrodą zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Pedagogika Specjalna. Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W trakcie pracy zawodowej specjalizował się dodatkowo w zarządzaniu jakością w administracji oraz wdrażaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Jako doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce zapewniał zarządowi i klientom Deloitte Polska interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

GALERIA

Oferta B2B:

Posiadamy specjalną ofertę dla Klientów biznesowych z możliwością wykonania pełnego zadruku na RFID BlockerChip.
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Oferta B2B:

Posiadamy specjalną ofertę dla Klientów biznesowych z możliwością wykonania pełnego zadruku na RFID BlockerChip.
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

97 Transitions Demos: