Gwarancja

Produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę z zamówieniem (w sposób przyjęty przez danego przewoźnika). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

REKLAMACJE

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura) wraz z oryginalnym opakowaniem aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego

Telefon: +48 22 253 34 24 (Pon.-Pt. 10-16)

E-mail: sklep@orangechip.pl

Adres do wysyłki reklamowanego towaru: OrangeChip.pl, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Reklamację należy złożyć drogą wysyłkową na podany powyżej adres.

Złożenie reklamacji:

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym otrzymano reklamowany towar.

 

 

ZWROT

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Wraz ze zwracanym towarem należy dostarczyć wypełniony właściwy formularz.