Klauzula informacyjna do korespondencji

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest OrangeChip.pl Sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie (02-127) przy ulicy Mołdawskiej 9. E-mail: office@orangechip.pl; tel.: +48 519 080 288.

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OrangeChip.pl jakim jest prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji handlowej;
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną OrangeChip.pl, a w szczególności w zakresie IT;
  3. będą przechowywane w systemie przez rok od dnia zakończenia korespondencji;W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  4. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
  5. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.